pijl Home

 

 

Isemar is tweeledig; Isemar is een ambulante begeleidings- en een orthopedagogische praktijk.

Isemar is flexibel en levert zorg op maat. Isemar werkt vraaggericht en biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud. Aan mensen met en aan mensen zonder beperkingen. Langer durende zorg of tijdelijke, kortdurende zorg zoals een coachingsgesprek waarna mensen zelfstandig weer verder kunnen. Vanuit een wetenschappelijk perspectief kijkt Isemar naar de situatie van de cliënt. Zo wordt er deskundig geanalyseerd en een behandelplan opgesteld met wetenschappelijk bewezen effectieve methoden. Indien gewenst wordt er aanvullende diagnostiek verricht.

 Isemar is universitair opgeleid en heeft een jarenlange ervaring in de zorg en het onderwijs

Isemar is breed inzetbaar. Voor de individuele en de gezinsbegeleiding begeleiding geldt dat er bij veel cliënten sprake is van psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. In veel gevallen is op meerdere gebieden het zelfstandig functioneren van de cliënt en/of het gezin een probleem. Daarnaast begeleidt Isemar kinderen, jongeren en hun ouders waarbij er problemen in het functioneren zijn ontstaan zonder dat er sprake is van een stoornis, bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis. De zorgverlening is vaak kortdurend en met de geboden hulp kan met snel zelfstandig verder.

Webdesign Kamminga Markant